bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, iż gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z związku z powyższym wszyscy mieszkańcy są zobligowani do składania zgłoszeń o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. nr 13 lub można wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie można również przesłać drogą e-mailową na adres: srodowisko@marki.pl

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

WOŚ
22 lutego 2021, godz. 13:44
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry