bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bezpłatna pomoc dla cudzoziemców

Propozycja naszego Ośrodka Pomocy Społecznej

OPS w Markach wprowadza do oferty bezpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących na terenie Miasta Marki.

Pomoc informacyjno-konsultacyjna realizowana jest w zakresie:

  • trudnych sytuacji życiowych w rodzinie;
  • problemów związanych z przemocą w rodzinie lub w szkole;
  • wsparcia socjalnego i psychologicznego dla cudzoziemców i dzieci przebywających z rodzicami w Polsce;
  • wsparcie w aktywizacji zawodowej;

Usługa wsparcia realizowana jest w piątki w Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie przy ul. Kościuszki 39a w Markach – wejście z tyłu budynku (siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej).

Aby skorzystać z pomocy należy wcześniej zgłosić chęć spotkania pod nr tel. 725 700 750 lub na adres e-mail: ops@marki.pl

-----

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Центр Социальной Помощи в Марках представляет новый вид бесплатной помощи – поддержка иностранцев, проживающих в Марках.

Информационно-консультативная помощь, реализуется по следующим направлениям:

- трудные жизненные ситуации в семье;

- проблемы связанные с насилием в семье или школе;

- социальная и психологическая поддержка для иностранцев и детей проживающих с родителями в Польше;

- поддержка в профессиональной активизации;

Услуга реализуется в пятницу в Марецком Пункте Помощи Детям и Семье на ул. Костюшки 39а в Марках – вход с тыльной стороны дома (главный офис Центра Социальной Помощи)

Чтобы воспользоваться данной услугой следует заранее записаться по телефону: 725 700 750 или написать на e-mail: ops@marki.pl

OPS
20 kwietnia 2021, godz. 12:30
#Miasto #Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry