bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Już od 1 lipca 2021 roku można składać deklaracje.

Szanowni Państwo,

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił na platformie https://zone.gunb.gov.pl/ możliwość składania deklaracji.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek do złożenia deklaracji w określonym terminie:

  • w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,
  • w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

 

Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości ma dwa źródła ogrzewania?

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkieźródła ogrzewania. Wskazuje on  bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębienieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontóworaz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonanie).

 

Deklaracje będzie można składać (z uwagi na stan epidemii oraz prostotę wypełniania deklaracji, zachęcamy mieszkańców do korzystania z pierwszej możliwości):

  1. w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

Jeśli nie możecie Państwo skorzystać z możliwości składania deklaracji poprzez platformę https://zone.gunb.gov.pl/, deklaracje można pobrać, wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Marki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki). Poniżej dwa wzory deklaracji:

DEKLARACJA A

dla budynków i lokali mieszkalnych

 

DEKLARCJA B

dla buydynków i lokali niemieszkalnych

 

Kompendium wiedzy nt. CEEB

WOŚ
9 lipca 2021, godz. 08:37
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry