bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Spartakiada Rodzinna CZAT 2021 MARKI (NIE) ZNANE

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze złożyło wniosek o mały grant

W dniu 10 września 2021 r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Spartakiada Rodzinna CZAT 2021 MARKI (NIE) ZNANE”

Całkowity koszt zadania to 17 000,00 zł, z tego z dotacji 7 500,00 zł.

Każdy, w terminie do 20 września br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Pani Ewy Czarkowskiej ewa.czarkowska@marki.pl

Pełna treść wniosku do pobrania w załączeniu.

CAF3/NGO
13 września 2021, godz. 13:47
#Organizacje pozarządowe #Miasto #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry