bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

XI edycja konkursu na najlepszego wolontariusza

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu". Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakres pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

Kapituła konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:

1) wolontariat indywidualny;

2) wolontariat grupowy;

3) wolontariat w szkole lub przedszkolu;

4) wolontariat seniorów;

5) wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

 

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym           od 1 do 30 września.

 

Wypełniony formularz wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej wskazanych form:

  •     elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „XI edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
  •     papierowej – na adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 597 96 83.

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/mazowieckie-barwy-wolontariatu.html

 

CAF3/NGO
10 września 2021, godz. 13:59
#Miasto #Organizacje pozarządowe #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry