bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

12 grudnia 2018, godz. 10:30
Urząd Miasta Marki

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które rozpocznie się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godzinie 10:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Prace nad wydaniem opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu Budżetu Gminy Miasto Marki na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2035.
5. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki za rok 2018.
6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki na rok 2019.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry