bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Młodzieżowa Rada Miasta

3 czerwca 2019, godz. 11:00
sala obrad Urzędu Miasta

Coroczna sesja młodzieżowych radnych z okazji Dnia Dziecka.

Z okazji Dnia Dziecka oraz 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zwołuję sesję Młodzieżowej Rady Miasta Marki na dzień 3 czerwca 2019 roku o godz. 11:00
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego obrad.

4. „Od 15 lat zjednoczeni w różnorodności”, czyli w jaki sposób zmieniało się życie Polaków,  dzięki członkostwu w Unii Europejskiej – bilans zysków i strat (wystąpienia radnych).

5. Zapytania radnych.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki. Na sesję zaproszonych jest dwóch przedstawicieli każdej szkoły podstawowej (uczniowie klasy 7 lub 8), gimnazjum i liceum
z obszaru miasta Marki.

Paweł Pniewski
Przewodniczący
Rady Miasta Marki

PP
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry