bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

30 grudnia 2019, godz. 14:00
Sala obrad Urzędu Miasta

Zapraszamy na obrady Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Markach (Druk nr 256).
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki, w roku szkolnym 2019/2020 (Druk nr 263).
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (Druk nr 258).
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 (Druk nr 259).
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok (Druk nr 260).
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 261).
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego (Druk nr 254).
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 249).
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 253).
 13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 251).
 14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni części ściany budynku stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 252).
 15. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 250).
 16. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2020.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/72222

 

 

Przewodniczący Komisji

  (-) Michał Jaroch

wpz
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry