bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

29 stycznia 2020, godz. 14:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 roku o godzinie 14.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020-2035. (Druk nr 281).
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok. (Druk nr 282).
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku. (Druk nr 280).
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (Druk nr 272).
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (Druk nr 273).
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (Druk nr 274).
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (Druk nr 275).
 11. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za rok 2019.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/75321

 

Przewodniczący Komisji

  (-) Michał Jaroch

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry