bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

2 września 2020, godz. 16:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Zaproszenie

 

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania w dniu 02 września 2020 roku o godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 

1.         Otwarcie posiedzenia.

2.         Przedstawienie porządku obrad.

3.         Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4.         Kontynuacja rozpatrywania skargi na Dyrektorkę Szkoły Podstawowej Nr. 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków.

5.         Sprawy różne.

6.         Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/96861

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry