bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XLVII sesja Rady Miasta Marki

16 lutego 2022, godz. 16:00
tryb zdalny

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 i 1834) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.1) zwołuję XLVII sesję Rady Miasta Marki, w zdalnym trybie obradowania, na dzień 16 lutego 2022 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie budowy szkoły ponadpodstawowej w Markach.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/169695.

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry