bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LII Sesja Rady Miasta

25 maja 2022, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz.559 i 583 i 1005) zwołuję LII sesję Rady Miasta Marki, na dzień 25 maja 2022 roku na godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2022 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 657.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto marki na 2022 rok. Druk nr 658.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok. Druk nr 651.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Miasta Marki. Druk nr 652.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/547/2022 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mareckiego Targowiska Miejskiego. Druk nr 654.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/548/2022 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Marki. Druk nr 653.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022-2026. Druk nr 655.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Druk nr 656.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki. Druk nr 659.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/183745.

Przewodnicząca Rady Miasta

(-) Agnieszka Lużyńska

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry