bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

29 czerwca 2022, godz. 13:30
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie § 17 ust.1 lit. d) Statutu Miasta Marki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki na dzień 29 czerwca 2022 roku na godz. 13:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (Druk nr 662).

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/189171

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry