bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXXI Sesja Rady Miasta Marki

7 lipca 2023, godz. 12:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zaproszenie na nadzwyczajną Sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 i 572) zwołuję LXXI sesję Rady Miasta Marki na dzień 7 lipca 2023 roku na godz. 12:30 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Markach. Druk nr 856.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/244071.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry