bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Godziny pracy Urzędu Miasta...

...i lista potrzebnych telefonów

Przypominamy, że w związku z epidemią urząd miasta pracuje w zmienionych godzinach. Ratusz załatwia Państwa sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

- Namawiamy Państwa do korzystania z kanałów elektronicznych lub do składania wniosków w skrzynce korespondencyjnej,  jednak niektóre kwestie załatwiamy już teraz bezpośrednio obsługując naszych mieszkańców. Chodzi o część spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i gospodarką nieruchomościami – przypomina Anna Marchlik, sekretarz urzędu.

Więcej o obsłudze naszych mieszkańców oraz zewnętrznych kontrahentów w czasie COVID-19 pisaliśmy TUTAJ

Podajmy poniżej listę telefonów do poszczególnych wydziałów ratusza:

Sekretariat tel. +48 22 418 81 59

Kancelaria tel. +48 22 418 81 00

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. + 48 22 418 81 12

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

• w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym oraz informacji dotyczącej przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tel. +48 22 418 81 14

• w pozostałych sprawach tel. +48 22 418 81 15

Biuro Windykacji i Egzekucji tel. +48 22 418 81 26

Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg

• zgłoszenia bieżące w zakresie zarządu dróg tel. + 48 22 418 81 30

• zgłoszenia bieżące w zakresie inwestycji drogowych tel. +48 22 418 81 33

Wydział Podatków i Opłat

Informacja o płatnościach:

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym informacja o numerach kont bankowych, saldo konta podatkowego, zaświadczenia podatkowe o niezaleganiu): tel. + 48 22 418 81 27

Podatek od nieruchomości, leśny, rolny:

· zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, weryfikacja podstawy opodatkowania

osoby fizyczne: + 48 22 418 81 57, + 48 22 418 81 24,

osoby prawne: +48 22 418 81 58

Podatek od środków transportowych:

· składanie deklaracji i weryfikacja deklaracji DT-1: + 48 22 418 81 24

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

· składanie i weryfikacja deklaracji: +48 22 418 81 58

Wydział Spraw Obywatelskich

• ewidencja ludności tel. +48 22 418 81 38

• dowody osobiste tel. +48 22 418 81 39

Urząd Stanu Cywilnego tel. +48 22 418 81 37

Wydział Organizacyjny tel. + 48 22 418 81 11

Wydział Planowania i Rozwoju tel. +48 22 418 81 49

Wydział Ochrony Środowiska tel. +48 22 418 81 35

Wydział Zamówień Publicznych tel. +48 22 418 81 34

Biuro Rady Miasta tel. +48 22 418 81 09

Wydział Monitoringu Miasta tel. +48 22 418 81 45

Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel. +48 22 418 81 45

WPZ
15 maja 2020, godz. 08:11
#Koronawirus

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry