bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nowa maksymalna wysokość opłaty za odpady

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 ze zm.), w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (przyp. od ilości zużytej wody z danej nieruchomości), nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Dotychczasowa maksymalna wysokość opłaty wynosiła 160,83 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 roku, dochód rozporządalny wyniósł 2249,79 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, maksymalna wysokość opłaty wynosi obecnie 175,48 zł.


Deklaracje złożone do 28 marca 2023 roku są deklaracjami obowiązującymi i nie ma potrzeby ich zmieniać. Nowe deklaracje składane od 29 marca 2023 roku muszą uwzględniać nową maksymalną wysokość opłaty.

WOŚ
30 marca 2023, godz. 15:12
#Środowisko #System odpadowy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry