bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Odpady

Gmina nie odbiera odpadów powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają więc obowiązek posiadania umowy z firmą na wywóz odpadów. Jeśli część nieruchomości jest zamieszkana, a część wykorzystywana do działalności gospodarczej, mieszkańcy składają do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na część zamieszkaną. Przedsiębiorca podpisuje natomiast oddzielną umowę z firmą, która będzie odbierać odpady powstające podczas prowadzenia działalności. Jest wyjątek od tej zasady. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w gminie.

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry