bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka Karta Dużej Rodziny 

Marecka Karta Dużej Rodziny uprawnia do:

  • 50 proc. zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów oraz wyżywienia całodziennego dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych oraz średnich z terenu Miasta Marki prowadzonych przez Miasto Marki, publicznych przedszkoli z terenu Miasta Marki prowadzonych przez Miasto Marki oraz przedszkoli niepublicznych realizujących świadczenia publiczne zlecone przez Miasto Marki.
  • 50 proc. zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia dla dzieci z rodzin wielodzietnych organizowane przez miejskie instytucje kultury (czyli Marecki Ośrodek Kultury),
  • korzystania przez dzieci z rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZTM, które dojeżdżają do szkoły znajdującej się w odległości powyżej 3 km od miejsca zamieszkania.
  • 50 proc. zniżki od obowiązujących cen biletów za korzystanie przez dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci z miejskiego obiektu sportowo-rekreacyjnego MCER,

Obsługą Mareckiej Karty Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach (punkt przy ul. Lisa Kuli 5A).

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry