bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka Rada Seniorów

Marecka Rada Seniorów jest to organ o charakterze opiniodawczym, interwencyjnym i inicjującym, którego członkami są osoby w wieku 60 plus wybierane do Rady przez mieszkańców miasta.

 Rada działa w obszarach:

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • wspierania aktywności osób starszych,
 • profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych,
 • zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji osób starszych,
 • zapewnienia osobom starszym dostępu do edukacji i kultury.

II kadencja

Od 18 maja 2023 roku działa II kadencja Mareckiej Rady Seniorów. Zgodnie ze statutem MRS zostały przeprowadzone wybory na II kadencję. Zgłosiło się 12 kandydatów. W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów wyniosła mniej niż 15 i więcej niż 7, to zgodnie ze statutem Mareckiej Rady Seniorów wszyscy kandydaci bez przeprowadzenia wyborów stali się członkami Mareckiej Rady Seniorów nowej II kadencji.

Skład  Mareckiej Rady Seniorów II kadencji:

 1. Jóśko Barbara - przewodnicząca
 2. Borkowska Maria - wiceprzewodnicząca
 3. Decyk Anna
 4. Gocal Janina
 5. Jędrzejewska Krystyna
 6. Kryszkiewicz Ewelina
 7. Paciorek Krystyna
 8. Postek Krystyna
 9. Rewaj Leon Leszek
 10. Różyńska Małgorzata
 11. Sasin Leszek
 12. Stefaniak Danuta

Najbliższe Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów odbędzie się 15 maja 2024 r. o godzinie 16:00 w CAF3, ul. Fabryczna 3.
 

I kadencja

W kwietniu 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów (MRS).

Skład Mareckiej Rady Seniorów I kadencji:

 • Maria Borysewicz - przewodnicząca
 • Eliza Dąbrowska-Grzelak - wiceprzewodnicząca
 • Jadwiga Bieniek
 • Danuta Górecka
 • Zbigniew Paciorek
 • Henryk Woźniak
 • Ewa Zembrzycka-Wiater
 • Ryszard Kurlanda
 • Barbara Jóśko
  ----
 • Z dniem 31 grudnia 2018, panie Daniela Lech, Henryka Kruszewska i Helena Komorowska złożyły rezygnację z funkcji członka Mareckiej Rady Seniorów.  Tomasz Ratajski (zmarł w trakcie trwania kadencji), Jadwiga Golińska-Kamińska (zmarła w trakcie trwania kadencji)

 

Kadencja Mareckiej Rady Seniorów trwa 3 lata (kadencja MRS zgodnie ze statutem MRS ulega wydłużeniu na okres do trzech miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii albo utraty mocy obowiązującej przepisów porządkowych)

Kontakt: seniorzy@marki.pl
 

Aktualny Statut Mareckiej Rady Seniorów - tekst jednolity Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu w załączeniu.

 

 

Więcej na temat Mareckiej Rady Seniorów w BIP

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry