bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka Rada Seniorów

W kwietniu 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów (MRS). Jest to organ o charakterze opiniodawczym, interwencyjnym i inicjującym, którego członkami są osoby w wieku 60 plus wybierane do Rady przez mieszkańców miasta.
 

Rada działa w następujących obszarach:

 1. integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 2. wspierania aktywności osób starszych,
 3. profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych,
 4. zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji osób starszych,
 5. zapewnienia osobom starszym dostępu do edukacji i kultury.
   

Aktualny skład Mareckiej Rady Seniorów:

 • Maria Borysewicz - przewodnicząca
 • Eliza Dąbrowska-Grzelak - wiceprzewodnicząca
 • Jadwiga Bieniek
 • Danuta Górecka
 • Zbigniew Paciorek
 • Henryk Woźniak
 • Ewa Zembrzycka-Wiater
 • Ryszard Kurlanda
 • Barbara Jóśko
  -----
 • Jadwiga Golińska-Kamińska (zmarła w czerwcu 2021 r.)

Kadencja Mareckiej Rady Seniorów trwa 3 lata (kadencja MRS zgodnie ze statutem MRS ulega wydłużeniu na okres do trzech miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii albo utraty mocy obowiązującej przepisów porządkowych)

Kontakt: seniorzy@marki.pl
 

Aktualny Statut Mareckiej Rady Seniorów - tekst jednolity Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu w załączeniu.

 

 

Więcej na temat Mareckiej Rady Seniorów w BIP

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry