bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Sprawy meldunkowe

Zameldowanie na pobyt stały

Sprowadziłeś się do Marek? To świetnie. Zapraszamy, abyś stał się także formalnie członkiem naszej społeczności i zameldował się w naszym mieście. Są dwie możliwe ścieżki:

1. W sposób tradycyjny

Zapraszamy Cię do naszego ratusza. Tu w pokoju nr 16 załatwisz niezbędne formalności.

Pamiętaj, by zabrać ze sobą: dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. To może być np. umowa cywilnoprawna (akt notarialny w oryginale lub aktualny wyciąg z księgi wieczystej dział I i II).

Ponadto, jeśli nie jesteś właścicielem lokalu, a chcesz sie zameldować, przedstaw potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela na druku zgłoszenia pobytu.

Jeśli zameldowania dokonuje Twój pełnomocnik, musi dysponować pisemnym pełnomocnictwem. Wypełnij też druk Zgłoszenie pobytu stałego, a następnie złóż w naszym ratuszu.

Uwaga! W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.

2. Elektronicznie - przez internet

Niezbędny formularz możesz złożyć przez e-PUAP. Potrzebujesz jednak do tego tzw. profilu zaufanego. Musisz także dołączyć załączniki, o których pisaliśmy wyżej.

Zameldowanie na pobyt czasowy

Ścieżka postępowania jest podobna jak do zameldowania na pobyt stały. Możesz zgłosić wniosek elektronicznie przez ePUAP (ale musisz posiadać profil zaufany) lub w naszym ratuszu. Pamiętaj o wypełnieniu wniosku Zgłoszenie pobytu czasowego i niezbędnych dokumentach (dowód lub paszport, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu). Zapraszamy Cię do pokoju nr 16.

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry