bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bezpieczeństwo Komunikacyjne

Jakie programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizuje marecki samorząd? Odpowiedzi na to pytanie znajdziecie tutaj!

Mareckie Miasteczko Ruchu Drogowego

Marki były pierwszą gminą na Mazowszu, która pozyskała Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego wykorzystywane do nauki przepisów ruchu drogowego. Na potrzeby miasteczka zostały kupione rowery w kilku rozmiarach oraz rowerowy tor przeszkód wykorzystywany podczas egzaminów na kartę rowerową. Mobilne miasteczko ruchu drogowego składa się z gumowych mat imitujących jezdnię, znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz przejazdu kolejowego. Mobilne miasteczko w każdym roku szkolnym odwiedza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta Marki.

Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego usytuowane jest przy ul. Wspólnej na terenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Głównym celem jaki przyświecał powstaniu rowerowego placu manewrowego była idea zachęcenia dorosłych i dzieci do uczestnictwa w zajęciach doskonalenia technik jazdy na rowerze.

Odblaskowy przedszkolak

Program edukacyjny skierowany do przedszkoli z wykorzystaniem „autochodzika”

Program przygotowuje dzieci do samodzielności w ruchu drogowym, przekazuje im wiedzę i umiejętności zwiększające ich bezpieczeństwo. Na spotkaniach w placówkach przedszkolnych omawiane są elementy drogi: chodnik, jezdnia, krawężnik oraz zachowania chodzenia po chodniku pojedynczo lub parami. Dzieci uczę̨ się̨ rozpoznawania znaków drogowych, a także poznają̨ zasadę̨ LPL (przejścia dla pieszych) oraz reagowania na kolory sygnalizacji świetlnej.

Program przygotowuje małego uczestnika drogi do zgodnego z przepisami ruchu drogowego poruszania się̨ pieszo, czy rowerem. Zajęcia realizowane są pod okiem instruktora z wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Pawła Paczka. Autochodzik, po wcześniejszym umówieniu terminu, odwiedza w trakcie roku wszystkie zainteresowane przedszkola publiczne i niepubliczne.

Autochodzik, to narzędzie dydaktyczne w postaci pojazdów (autobus, straż pożarna, ambulans, straż miejska, firmowy, itp.), różnej wielkości pomagające w prowadzeniu zajęć wychowania komunikacyjnego w szkołach i przedszkolach. Policja oraz Straż Miejska wykorzystuje je m.in. w miasteczkach drogowych w czasie zajęć z dziećmi w salach i w terenie.

Mój rower nie ma poduszki powietrznej

Program uczy nawyków poprawnego zachowania się w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer, a przede wszystkim jako rowerzysta.

Celem zajęć jest wdrażanie do partnerskiego zachowania się na drodze. Doskonalenie stosowania zasad i przepisów o ruchu drogowym, nauka prawidłowej interpretacji i hierarchii norm, znaków, sygnałów i poleceń drogowych. Poznawanie przepisów regulujących bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym w mieście i poza teren zabudowanym. Uświadamianie roli roweru jako ekologicznego środka w turystyce i wypoczynku. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Edukuje ich, jak bezpiecznie zachować się na drodze, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, którą stroną drogi się poruszać.

Lepiej Widoczni - Widocznie Lepsi, Odblask Jest Trendy

Program uczy i uświadamia rodzicom oraz dzieciom, jak ważną rolę pełni zachowanie bezpieczeństwa poprzez odpowiednie ubranie i zakładanie elementów odblaskowych. Przedstawiana jest wizualizacja różnicy w widoczności dziecka wyposażonego w odblaski i tego, które takich elementów nie nosi.

Program ma na celu podkreślenie znaczenia noszenia odblasków, kamizelek fluorescencyjnych, jako szansy na zwiększenie widoczności dzieci przebywających na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych, a tym samym poprawę ich bezpieczeństwa.

Program „Masz jedno życie”

Program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych ma na celu uświadomić młodzież, jaki jest zakres działania organizmu ludzkiego po spożyciu alkoholu, a także środków odurzających, takich jak dopalacze czy marihuana.

Eksperyment polega na pokazaniu młodzieży, jak zachowuje się kierowca pod wpływem wyżej wymienionych środków. Do jego przeprowadzenia wykorzystywane są specjalne alkogogle oraz narkogogle, dzięki którym młodzież jest w stanie doświadczyć stanu, jaki zachodzi w organizmie po spożyciu alkoholu, jak również narkotyków. Spotkaniu towarzyszą także projekcje filmów edukacyjnych.

Akcja Bezpieczny Rowerzysta

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa młodych rowerzystów na drogach rowerowych i ulicy. W trakcie akcji wspólnie z funkcjonariuszami policji przeprowadzany jest przegląd rowerów wśród uczniów (karta rowerowa, stan oświetlenia, hamulców, sygnalizacji, znajomość przepisów ruchu drogowego).

Karta rowerowa

Proces nauczania obejmuje poznanie uczestników ruchu drogowego, znaków drogowych, poznanie roli policjanta, strażaka, strażnika miejskiego. Efektem końcowym jest egzamin teoretyczny i praktyczny w obecności policjanta lub wykwalifikowane nauczyciela oraz zdobycie Karty Rowerowej.

_________________________________________________

Programy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego realizowane są od 2016 roku przez marecki samorząd. Od 2021 roku za to zadanie w imieniu Miasta Marki odpowiada spółka komunalna Mareckie Inwestycje Miejskie.

 

Statystyka ilości osób rocznie korzystających z programów BRD w Markach

 

I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dyskusje na żywo, wartościowe i merytoryczne prelekcje, wybitni eksperci z instytucji państwowych. Tak było 19 października 2022 roku w MCER.

Pierwszy raz w Markach spotkali się przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego, dyrektorzy i przedstawiciele placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz służby realizujące zadania w ramach nadzoru i ratownictwa drogowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Komendant Stołeczny Policji Paweł Dzierżak, a organizatorami wydarzenia byli: Gmina Miasto Marki oraz Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

W trakcie forum, transmitowanego na żywo dla wielu instytucji i placówek oświatowych z całego województwa mazowieckiego, zostały poruszone tematy związane z edukacją, infrastrukturą, nadzorem nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz ratownictwem drogowym. Nad przebiegiem poszczególnych paneli czuwali moderatorzy – Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa, Wojciech Pasieczny – Wiceprezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Jacek Zalewski – Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na Scenie MCER zabrali głos m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich czy stołecznego WORD-u.

Podczas forum został wręczony medal „Pro Masovia”, który trafił w ręce Pawła Paczka. Jest to specjalne wyróżnienie dla osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju Mazowsza, przyznawane przez marszałka województwa mazowieckiego.

Dzięki działaniom Pawła Paczka, Gmina Miasto Marki od lat prowadzi programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które docierają do wszystkich publicznych szkół i przedszkoli w Markach.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia: Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

zdjecie
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry