bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Akta stanu cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego

Chcesz wkroczyć na nową drogę życia i zawrzeć cywilny związek małżeński? Serdecznie gratulujemy. Związek małżeński możesz zawrzeć w mareckim ratuszu bądź wskazanym przez Ciebie miejscu. Pierwszym krokiem jest wizyta w ratuszu i złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Trzeba mieć ze sobą dowody osobiste, a jeśli małżonek (małżonka) jest cudzoziemcem, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Wówczas jest też ustalany termin i miejsce zawarcia ślubu (miesiąc od daty złożenia dokumentów oraz w zależności od wolnych terminów). Jeśli ślub odbywa się w mareckim ratuszu, opłata skarbowa wynosi 84 zł. Jeśli poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - obowiązuje dodatkowa opłata wysokości 1000 zł.

Można również zawrzeć związek małżeński w kościele. W tym celu również należy się zgłosić do USC, aby otrzymać „ Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”.

Więcej informacji

Urząd Stanu Cywilnego, Aleja Piłsudskiego 95, pokój 11, telefon: 22 781-10-03 wew. 800, 22 418-81-37

Rejestracja dziecka

Zostałeś rodzicem? Gratulujemy! Pamiętaj o obowiązku rejestracji dziecka. Masz na to 21 dni od wystawiania karty urodzenia. Możesz to zrobić zarówno elektronicznie jak i w sposób tradycyjny. Jeśli założyłeś/aś profil zaufany, zapraszamy do wykorzystania ścieżki internetowej - pomocą służy e-Puap.

Jeśli nie możesz skorzystać z tej opcji, zgłoszenia dokonasz w Urzędzie Stanu Cywilnego dla miejsca urodzenia dziecka. Weź ze sobą (jeśli otrzymasz) pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej oraz dowody osobiste rodziców. Przeważnie zgłoszenie urodzenia dziecka szpital przekazuje do odpowiedniego USC. Kierownik USC przygotuje protokół, który będzie zawierać dane dziecka i jego rodziców. Podpiszesz go ty i kierownik USC. Kierownik USC zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje je i przekaże ci jego numer PESEL.

Wydanie aktu zgonu

W życiu zdarzają się też smutne chwile takie jak śmierć bliskich. W takiej sytuacji bliscy są zobowiązani do zgłoszenia tego wydarzenia. Prosimy o zabranie ze sobą karty zgonu, wydanej przez lekarza, dowodu osobistego osoby zmarłej (lub paszportu - jeśli to cudzoziemiec) oraz dowodu osobistego osoby zgłaszającej. Skrócony akt zgonu wystawiany jest od ręki. Uwaga! Zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej ciągu trzech dni od daty zgonu w USC miejsca zgonu.

Odpis aktu stanu cywilnego

Potrzebujesz odpis skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu? Te kwestie załatwisz w naszym ratuszu. Weź ze sobą dowód osobisty i wypełnij podanie o odpis stanu cywilnego lub zaświadczenie. Jeśli odpis będzie pochodzić z Urzędu Stanu Cywilnego w Markach, załatwimy tę sprawę w 7 dni roboczych, jeśli z innego USC - w ciągu 10 dni. Pamiętaj, że obowiązuje opłata skarbowa: 22 zł za odpis skrócony, 33 zł - za odpis zupełny oraz 26 zł za zaświadczenie.

Wpis lub odtworzenie aktu sporządzonego za granicą

W pierwszym przypadku przygotuj:
- dowód osobisty,
- podanie o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (można wypełnić na miejscu),
- akt stanu cywilnego lub jego odpis wydany w świetle przepisów innego państwa
- tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu.
To niezbędne czynności, by uzyskać wpis akt do polskich ksiąg stanu cywilnego.

W drugim przypadku potrzebne będą:
- dowód osobisty,
- podanie o odtworzenie aktu stanu cywilnego (można wypełnić na miejscu),
- dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (fotokopie, kserokopie akt stanu cywilnego)
- tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentów potwierdzających zdarzenie za granicą.

Maksymalny termin załatwienia obu rodzajów spraw to 30 dni.

Zmiana imion i nazwisk

Przygotuj dowód osobisty i podanie o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem.
 

Pełen katalog spraw dotyczących aktów stanu cywilnego znajduje się w BIP

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry