bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rada Miasta

Jest to organ stanowiący i kontrolny gminy. Zajmuje się m.in. kwestiami finansowymi i zagospodarowania przestrzennego. W Radzie Miasta Marki zasiada 21 przedstawicieli mieszkańców. Spotykają się oni na posiedzeniach rady w ostatnią środę miesiąca. Funkcję Przewodniczącej Rady Miasta Marki od 27 października 2021 r. sprawuje pani Agnieszka Lużyńska, a wiceprzewodniczącym jest pan Andrzej Rostek. Paweł Pniewski piastowal funkcę przewodniczącego od początku kadencji do 27 października br. Obrady są transmitowane na żywo.
 

Radni Miasta Marki - kadencja 2018-2024

Marcin Brzeziński
Z zawodu jest informatykiem, podnosi kwalifikacje na wyższych studiach. Współpracuje z różnymi grupami i stowarzyszeniami. Najwięcej czasu poświęca mareckiej Ochotniczej Straży Pożarnej - jest prezesem i opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W 2018 r. po raz pierwszy został radnym. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Po godzinach lubi jeździć na rowerze, oglądać ciekawe filmy i działać na rzecz małej ojczyzny.
Kontakt radny.brzezinski@marki.pl

Anna Chojecka
Jest rodowitą mieszkanką naszego miasta. Z rodzinnego domu wyniosła szacunek dla tradycyjnych wartości, którymi kieruje się w życiu i pracy. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (Organizacja i Zarządzanie Bibliotekami). Przez 22 lata pracowała w szkole m.in. jako nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1. Lubi pomagać ludziom, dlatego chętnie bierze udział w wielu akcjach społecznych i charytatywnych. Jest m.in. wieloletnim członkiem mareckiego sztabu WOŚP i stowarzyszenia Projekt Marki. Jest szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci.
Kontakt radna.chojecka@marki.pl

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
Prawnik, bankowiec, społecznik. Był prezesem Marcovii i radnym poprzedniej  kadencji. Zawodowo zarządza firmą specjalizującą się w restrukturyzacji trudnych wierzytelności. Od wielu lat instruktor Związku Harcerstwa Polskiego - działa na rzecz dzieci i młodzieży. Od ponad 15 lat jako członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego włącza się w lokalne przedsięwzięcia takie jak Spartakiada MSG i bieg Nocny Marek. Prywatnie jest mężem i szczęśliwym tatą Basi.
Kontakt radny.chwiloc-filoc@marki.pl

Jacek Domaszczyński
Jest ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym. Ma wykształcenie wyższe techniczne i pedagogiczne. Obecnie pracuje jako doradca serwisowy w Centrum Motoryzacyjnym Toruńska. W Markach mieszka od 16 lat przy ulicy Małachowskiego. Od 10 lat czynnie uczestniczy w pracach Rady Osiedla Małachowskiego 1, obecnie jest jej przewodniczącym. W młodszym wieku aktywny sportowiec, obecnie często można go spotkać na trybunach Marcovii dopingującego drużyny, w których grają jego dzieci.
Kontakt radny.domaszczynski@marki.pl

Michał Jaroch
Od ponad dekady jest mieszkańcem Marek. Ukończył studia na wydziale mechanicznym Politechniki Radomskiej i podyplomowe studia coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2010-2018 był radnym Marek – piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następnie Przewodniczącego Rady Miasta. W 2018 r. został po raz trzeci wybrany – pełni funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej. Jest członkiem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego oraz Stowarzyszenia Grupa Marki 2020, którego założyciele organizowali akcję „Tak dla Obwodnicy Marek”. Ma żonę i dwójkę dzieci.
Kontakt radny.jaroch@marki.pl

Janusz Jaworski

Ukończył studia na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe". Z Markami związany jest od wielu lat. Działacz społeczny - współzałożyciel Grupy Sąsiedzkiej Pustelnik, w której ramach organizuje m.in. coroczne ogniska sąsiedzkie i tzw. „Dzień Sąsiada” przy jeziorku „Meksyk”. Współorganizator biegów przełajowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego na terenach wokół dawnej „Zwałki”. Członek partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.
Kontakt radny.jaworski@marki.pl

Jarosław Jaździk
Społecznik, instruktor harcerstwa, nie należy do żadnej partii politycznej. Z zamiłowania i wykształcenia fotograf, członek Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. Organizator i współorganizator wielu mareckich wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jeden z założycieli reaktywowanej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest również społecznym członkiem Powiatowej Rady Polityki Społecznej. Od lutego 2017 r. radny. Jeden z pomysłodawców programu „Akcja sterylizacja”. Mąż i ojciec, obecnie – jak podkreśla – młody, podwójny dziadek.
Kontakt radny.jazdzik@marki.pl

Daniel Kurek
Uzyskał tytuł magistra w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od dziecka związany z Markami  - absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej oraz Gimnazjum nr 1 przy Al. Piłsudskiego. Współzałożyciel Grupy Sąsiedzkiej Pustelnik, w ramach której organizuje m.in. coroczne ogniska sąsiedzkie i tzw. „Dzień Sąsiada” przy jeziorku „Meksyk”. Współorganizator biegów przełajowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego na terenach wokół dawnej „Zwałki”. Od 2011 roku członek partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Radny Miasta Marki w latach 2014-2018. Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Markach w kadencji 2018-2023. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 oraz 2018-2023.
Kontakt radny.kurek@marki.pl

Przemysław Lis
Rodowity markowianin, mieszkaniec Strugi. Od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą – sklep spożywczo-przemysłowy. Ma wykształcenie średnie. Jest zaangażowany w różnego typu projekty społeczne m.in. Spartakiadę Rodzinną, bieg Nocny Marek oraz przedsięwzięcia w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Strudze. Ma już doświadczenie z poprzedniej kadencji – wygrał wybory uzupełniające. Szczęśliwy mąż i tata dwójki dzieci.
Kontakt radny.lis@marki.pl

Agnieszka Lużyńska - od 27 października 2021 r. sprawuje funkcję Przewodniczącej Rady Miasta Marki.

Animatorka kultury, wokalistka, działaczka społeczna, prowadzi własną firmę. W Radzie Miasta zasiada od 2010 r. Była wiceprzewodniczącą Rady Miasta Marki (2010-2014) oraz przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i Sportu (2014-2018). Organizatorka czterech pierwszych finałów WOŚP w Markach. Wolontariuszka, a następnie członkini Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 roku. Organizatorka młodzieżowych sesji Rady Miasta i współorganizatorka konkursu wiedzy o UE.
Od 2014 r.  prowadzi 11 listopada „Narodowe śpiewanie” połączone z prelekcjami historycznymi. Inicjatorka i autorka miejskich koncertów patriotycznych. Uhonorowana za zasługi w kultywowaniu tradycji niepodległościowych Odznaką Honorową Związku  Żołnierzy Armii  Krajowej  oraz medalem  „Pro Patria”.  Za działalność kulturalną w naszym mieście otrzymała w 2016 r.  tytuł „Kobieta z Marką”.

Kontakt radna.luzynska@marki.pl

Marek Mielczarek

Radny miasta od 24 listopada 2021 r. Wszedł do Rady Miasta po rezygnacji Pawła Pniewskiego. Jest przedsiębiorcą, społecznikiem i sportowcem (ze szczególnym zamiłowaniem do biegania). Działa m.in. w środowisku Markowych Biegaczy oraz Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Z wykształcenia jest inżynierem transportu. W Markach prowadzi księgarnię. Jest także szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Kontakt: radny.mielczarek@marki.pl

Andrzej Nadolski

Od dziewięciu lat jest mieszkańcem Marek. Ukończył studia na wydziale Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowe studia na kierunku Rachunkowość i Finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo związany z branżą energetyczną. Określa siebie mianem zadaniowca: jeśli jest coś do zrobienia, zapoznaje się z tematem, mobilizuje potrzebnych ludzi oraz środki i doprowadza do realizacji.

Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch synów. Uwielbia piłkę nożną, kajakarstwo i żeglarstwo.
Kontakt radny.nadolski@marki.pl

Tomasz Paciorek
Urodzony w Markach w rodzinie związanej z naszym miastem od pokoleń. Ukończył z wyróżnieniem studia dzienne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w urzędzie państwowym na kierowniczym stanowisku, gdzie zajmuje się kontrolą finansową przedsiębiorstw korzystających z dotacji pochodzących ze środków publicznych. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w zakresie ekonomii. Obecnie pisze pracę doktorancką poświęconą rynkowi pracy dla osób niepełnosprawnych. Z żoną Alą są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek - Kamili i Kasi.
Kontakt  radny.tpaciorek@marki.pl

Urszula Paszkiewicz
Mieszka w Markach od 1977 r. Od 1986 r. jest bibliotekarką w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strudze, a od 2000 r. pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w bibliotece szkolnej. Od wielu lat angażuje się w życie miasta współorganizując konkursy edukacyjne dla dzieci oraz włączając się w organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jest także współzałożycielką stowarzyszenia Struga Wczoraj, Dziś, Jutro, które za główny cel stawia sobie działania na rzecz upowszechniania kultury wśród społeczności Strugi. W 2016 r. za działalność społeczną otrzymała nominację w plebiscycie „Kobieta z Marką”. Od wielu lat jest radną.
Kontakt radna.paszkiewicz@marki.pl

Michał Piwko
Wychowany w rodzinie związanej z Markami od pokoleń, dla której żywe są tradycje działalności społecznej i patriotycznej. Praktykujący katolik. Absolwent SP nr 2 w Markach oraz XXXV LO im. B. Prusa w Warszawie. Magister Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 2009 roku uzyskał tytuł inżyniera Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów”. Entuzjasta sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnik wielu manifestacji patriotycznych. Społecznik.
Kontakt radny.piwko@marki.pl

Andrzej Rostek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Radny Miasta Marki w latach 2014-2018. Był przewodniczącym klubu radnych, pracował w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Lokalny społecznik. Wieloletni przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Markach. Współzałożyciel Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Markach, współorganizator Biegu Rotmistrza Pileckiego w Markach oraz Dnia Sąsiada na Grunwaldzkiej. Żonaty, trójka dzieci. Z wykształcenia jest inżynierem informatyki o specjalizacji telekomunikacja. Od 1991 roku pracuje w firmie telekomunikacyjnej na stanowisku głównego specjalisty. Zapalony biegacz, uwielbia wycieczki rowerowe.
Kontakt radny.rostek@marki.pl

Marlena Stosio
Mieszka w Markach od urodzenia.  Od kilkunastu lat prowadzi działalność gospodarczą na terenie naszego miasta. W 2016 r. podczas konwentu „Szminka” została nagrodzona tytułem „Kobiety z Marką” w kategorii „Przedsiębiorczość”. Była prezesem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, a także członkinią Lady Business Club. W 2014 r po raz pierwszy uzyskała mandat radnej. W 2018 r. ta sztuka uda się jej ponownie. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarczo-Budżetowej. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci.
Kontakt radna.stosio@marki.pl

Magdalena Szafarz

Jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 1 oraz właścicielką szkoły tańca „Akademia Pani Szafki”. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego i zdrowotnego (Uniwersytet Opolski, AWF w Katowicach, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ma też na koncie podyplomowe studia z zarządzania oświatą.

Rokrocznie organizuje pomoc dla dzieci z domów dziecka oraz Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, angażując i ucząc empatii uczniów. Wspólnie z podopiecznymi wspiera organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Marek, takich jak Spartakiada Rodzinna, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Rodziny i pikniki sąsiedzkie. Jest szczęśliwą mamą synka.
Kontakt radna.szafarz@marki.pl

Robert Szafrański
Jest ekonomistą, ukończył wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie studiów w prywatnej firmie, przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej – od handlowca do dyrektora. W 2000 r. założył własną działalność gospodarczą. W 2014 r. po raz pierwszy zdobył mandat radnego. Obecnie jest radnym drugiej kadencji i, podobnie jak w pierwszej kadencji, jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki. Jego konikiem w działalności społecznej jest ochrona lokalnego środowiska naturalnego przed dewastacją.
Kontakt radny.szafranski@marki.pl

Mikołaj Szczepanowski
Pierwsze kroki w edukacji stawiał w SP nr 3 w Markach. Wykształcenie prawnicze zdobył w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie skończył także podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych. Pracował m.in. w magistratach w Markach i Zielonce. Wiedzę i umiejętności wykorzystywał jako główny specjalista w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Współtworzy bieg uliczny Mała Mila Marecka. Pracował też nad organizacją wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i samorządowych, takich jak m.in. obchody rocznicowe Bitwy Warszawskiej w Ossowie, Przystań Marki, Forum Gospodarcze Powiatu Wołomińskiego.
Kontakt radny.szczepanowski@marki.pl

Anna Woźniak

Doktor nauk biologicznych. Wykładowca akademicki oraz nauczyciel dyplomowany; od zawsze związana z edukacją. Obecnie dyrektor szkoły podstawowej. W swojej działalności  zawodowej  jak i społecznej mocno zaangażowana w pomoc dla dzieci, które borykają się z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami.  Wieloletnia organizatorka „ Mareckiej Paraolimpiady Sportowej” dla dzieci niepełnosprawnych. Jest społecznym członkiem Powiatowej Rady Zdrowia Psychicznego.  Prywatnie żona i mama dwóch synów.
Kontakt radna.wozniak@marki.pl

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 11
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 16
fot. 17
fot. 18
fot. 22
fot. 23
fot. 24
fot. 25
fot. 26
fot. 28
fot. 29

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry