bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli 2024/2025 - LINK

Rekrutacja do klas pierwszych 2024/2025 - LINK

Proces rekrutacji do szkół i przedszkoli rozpoczyna się wiosną każdego roku.

Jeśli chodzi o edukację przedszkolną, miasto przygotowuje miejsca w przedszkolach samorządowych, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także w placówkach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu, z których przedszkolaki będą korzystać dokładanie na takich samych zasadach, jak w przypadku placówek samorządowych.

Te dzieci, które już korzystają z edukacji przedszkolnej w jednostce publicznej lub w tzw. przedszkolu konkursowym, mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce. Te dzieci nie biorą udziału w rekrutacji, jedynie ich rodzice powinni złożyć tzw. deklarację kontynuacji.

Ci rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację wczesnoszkolną, dokonują rejestracji za pośrednictwem internetu. Przy rekrutacji najpierw są brane kryteria ustawowe, a następnie samorządowe. Rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola, będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

Wiosną szkoły podstawowe rozpoczynają zapisy dzieci do klas pierwszych. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodzica. Naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci 7–letnie oraz na wniosek rodziców dzieci 6-letnie, jeśli ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, muszą uczestniczyć w otwartej rekrutacji, jeśli dana szkoła posiada wolne miejsca w tych klasach. Rekrutacja odbywa się w oparciu o kryteria samorządowe.

Więcej informacji na temat rekrutacji udziela Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7, tel. 22 771-37-34, e-mail: cuw@marki.pl

 

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry