bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nieodpłatna pomoc prawna

Zmiany godzin działania punktu w Markach

Zapraszamy do korzystania z punktu Niedpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Marek.

Lokalizacja punktu w Markach:

Marki, ul. Szkolna 9
Szkoła Podstawowa Nr 2
parter, sala nr 005
 


Harmonogram przyjęć:

poniedziałek 16.30 – 20.30
wtorek 16.30 – 20.30
środa 16.30 – 20.30
czwartek 16.30 – 20.30
piątek 16.30 – 20.30


Telefon: 

735 736 797


Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej:

pomocy prawnej udziela adwokat, radca prawny


 

Zapisy do punktów pod numerem telefonu 735 736 797 w godzinach:

  • poniedziałki: 8.00 – 17.00
  • wtorki: 8.00 – 16.00
  • środy: 8.00 – 16.00
  • czwartki: 8.00 – 16.00
  • piątki: 8.00 – 15.00

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z innych punktów działających na terenie Powiatu Wołomińskiego, szczegółowe informacje znajdziecie w załaczniku.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności wizyt. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc lub świadczone poradnictwo przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Uwaga:

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem pomocy składają Staroście Wołomińskiemu oświadczenie, w formie papierowej lub elektronicznej, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się.

 

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry