bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapisy na wizyty w punktach

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwo obywatelskie i mediacja 2022 odbywa się według kolejności zgłoszeń. Terminy wizyt w punktach należy umawiać w jednym z niżej wskazanych sposobów:

  • pod numerem telefonu: 735 736 797 w poniedziałki: 8.00 – 17.00, wtorki – czwartki: 8.00 – 16.00, piątki: 8.00 – 15.00
  • za pośrednictwem strony prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości : pomoc prawna

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności wizyt. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc lub świadczone poradnictwo przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Uwaga:

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem pomocy składają Staroście Wołomińskiemu oświadczenie, w formie papierowej lub elektronicznej, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się.

Punkt pomocy prawnej i mediacji w Markach

LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

GMINA MARKI

Marki, ul. Szkolna 9

Szkoła Podstawowa Nr 2

tel. 667 607 450 - odbierany wyłącznie podczas dyżurów

                                           

poniedziałek 16.30 – 20.30

wtorek 16.30 – 20.30

środa 16.30 – 20.30

czwartek 16.30 – 20.30

piątek 16.30 – 20.30

pomocy prawnej udziela

adwokat

radca prawny

Zapisy do punktów pod numerem telefonu 735 736 797 w godzinach:

poniedziałki: 8.00 – 17.00

wtorki: 8.00 – 16.00

środy: 8.00 – 16.00

czwartki: 8.00 – 16.00

piątki: 8.00 – 15.00

Więcej informacji o Punktach Pomocy Prawnej w Powiecie Wołomińskim i zapisy do nich na stronie: Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - Powiat Wołomiński - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)

 

 

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry