bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisje Rady Miasta Marki

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Chwiloc-Fiłoc - Przewodniczący
Daniel Kurek - Wiceprzewodniczący
Urszula Paszkiewicz
Mikołaj Szczepanowski
Przemysław Lis

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Marlena Stosio - Przewodnicząca

Marek Mielczarek - Wiceprzewodniczący 
Anna Woźniak
Andrzej Rostek
Anna Chojecka
Agnieszka Lużyńska
Michał Jaroch
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
Mikołaj Szczepanowski
Tomasz Paciorek
Michał Piwko
Robert Szafrański
Andrzej Nadolski

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Magdalena Szafarz - Przewodnicząca
Anna Chojecka - Wiceprzewodnicząca
Anna Woźniak
Andrzej Rostek
Marlena Stosio
Przemysław Lis
Agnieszka Lużyńska
Marcin Brzeziński
Urszula Paszkiewicz
Tomasz Paciorek
Jacek Domaszczyński
Andrzej Nadolski

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska:

Robert Szafrański - Przewodniczący

Marcin Brzeziński - Wiceprzewodniczący
Michał Piwko
Janusz Jaworski
Michał Jaroch
Magdalena Szafarz
Marek Mielczarek
Jarosław Jaździk
Robert Szafrański

Daniel Kurek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Jarosław Jaździk - Przewodniczący
Jacek Domaszczyński - Wiceprzewodniczący
Janusz Jaworski
 

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry