bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obwodnica Marek

Budowa trasy Marki-Radzymin

To jedna z najważniejszych inwestycji, która pozwoliła odkorkować miasto. W grudniu 2017 r. pierwsze samochody pomknęły z Marek do Radzymina nową, szeroką i wygodną trasą. Inwestorem szybkiej drogi jest państwo, reprezentowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która uzyskała na ten projekt ponad 0,5 mld zł unijnego dofinansowania.

Mieszkańcy i samorząd Marek wiele lat zabiegali o realizację tej inwestycji. W 2009 r. lokalni społecznicy zorganizowali pokojową akcję na rzecz budowy obwodnicy. Określano ją mianem „cukierkowej”, bo stojących w korku kierowców częstowano łakociami – na osłodę, że muszą tracić czas w Markach. Owocem akcji było zebranie 11 tys. podpisów pod petycją na rzecz realizacji obwodnicy. Głos mieszkańców został wysłuchany przez rządzących. Podczas tzw. drugiego expose ówczesny premier Donald Tusk zapowiedział ogłoszenie przetargu na projekt i budowę trasy. Przetarg wygrały dwa konsorcja, na których czele stały włoskie firmy Salini i Astaldi. Pierwsze prace ruszyły wiosną 2015 r. Pod koniec 2017 uzyskano przejezdność trasy. Nie obyło się bez turbulencji. W 2018 r. GDDKiA musiała odstąpić od umowy z wykonawcą odcinka Marki-Kobyłki.

18 listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dokończenie prac wzdłuż obwodnicy Marek. Zamówienie, które poprzednio obsługiwało włoskie Salini, trafiło w ręce Strabaga.

Wartość umowy wynosi ok. 166 mln zł, a czas realizacji to 10 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 r.” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Czym się zajmie Strabag?

„Zadaniem wykonawcy jest dokończenie prac, takich jak: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne” – informuje GDDKiA.  

Remont Alei Piłsudskiego

Jednym z elementem kontraktu na budowę obwodnicy Marek jest remont Alei Marszałka Piłsudskiego. Realizowany jest przez wykonawcę odcinka Kobyłka-Radzymin, czyli konsorcjum pod wodzą Astaldi. Remont polega na sfrezowaniu starej nawierzchni asfaltowej i ułożeniu nowej. Pierwotnie miasto chciało uczestniczyć w modernizacji kluczowej drogi poprzez rozszerzenie zakresu prac m.in. o otwarcie zablokowanych ulic, budowę dróg rowerowych i modernizację oświetlenia. Do zawarcia porozumienia nie doszło ze względu na duże rozbieżności finansowe w wycenie prac. Zmiany wzdłuż Alei Piłsudskiego będą jednak stopniowo wprowadzane w kolejnych latach. Miasto uzyskało m.in. dofinansowanie unijne na budowę dróg rowerowych wzdłuż tej arterii.

Hałas z S8

Od 2013 r. mieszkańcy i samorządowcy starają się o zwiększenie ochrony akustycznej wzdłuż obwodnicy Marek. Wnioski w tej sprawie otrzymywała m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Po otwarciu trasy przewidywania, że hałas może być uciążliwy, potwierdziły się. Problem dotyczy nie tylko naszego miasta, ale również gmin z naszego powiatu – Zielonki, Kobyłki, Wołomina i Radzymina.

Szansą na poprawienie osłony akustycznej jest wykazanie przekroczenia norm. W czerwcu na zlecenia miasta zostały przeprowadzone pomiary hałasu w Markach. W dwóch z pięciu punktów zanotowano przekroczenia nocnych norm. Przy ul. Szpitalnej hałas był wyższy o 5,2 decybela (wynik 61,2 db przy normie 56 db) , a przy Curie Skłodowskiej - o 3,3 decybela.

GDDKiA, niezależnie od miasta, zleciła własne badania hałasu, w większej liczbie punktów w Markach. W zapisach analizy porealizacyjnej, udostępnionej w trybie informacji publicznej, przedstawiono  wyniki badań hałasu oraz propozycje jego ograniczenia.

Wnioski z lektury analizy porealizacyjnej są następujące:

- Poziom hałasu był całodobowo badany w 30 punktach na odcinku 2,7 km od węzła Marki do ulicy Pustelnickiej w Zielonce. Dzienna norma wynosi 65 decybeli, a nocna 56 decybeli. Okazało się, że dzienne normy są przekroczone w czterech punktach pomiaru (od 0,1 decybela do 3,3 decybela). Znacznie gorzej wypadły badania nocne. W tym wypadku normy zostały przekroczone w 22 miejscach (od 0,1 decybela do 9,6 decybela).

- Lista mareckich ulic, przy których zanotowano przekroczenia, jest obszerna. Są na niej: Wiejska, Pałacowa, Wojskiego, Kosynierów, Szpitalna, Ząbkowska, Pomorska, Warmińska, Kujawska, Skłodowskiej i Szkolna. Największe przekroczenia zanotowano przy ul. Szpitalnej (o 3,3 decybela w dzień oraz 9,6 decybela w nocy).

- Natężenie ruchu pojazdów, mające wpływ na wielkość hałasu, jest zdecydowanie większe niż zakładano przed realizacją inwestycji.

- Spośród kilku metod ograniczenia hałasu wykonawca analizy wskazuje na zastosowanie ekranów akustycznych. Miałyby one zostać podniesione lub wybudowane od zera. Dla przykładu, wzdłuż nieosłonionego osiedla Szpitalna powstałby ekran o wysokości 5 m plus dodatkowo – ekran w tzw. pasie rozdzielenia między jezdniami trasy. Wydłużone byłyby także ekrany na wysokości ul. Skłodowskiej.

W tej beczce miodu jest jedna spora łyżka dziegciu. Mieszkańcy Marek zwracają uwagę, że w analizie porealizacyjnej około 400-metrowy odcinek w okolicy ulicy Szkolnej pozostaje bez żadnej osłony. Na hałas nadal więc będą narażone okoliczne osiedla i domy jednorodzinne. Dodatkowym zmartwieniem jest fakt, że właśnie w tym miejscu będzie włączać się do obwodnicy Marek Wschodnia Obwodnica Warszawy, co tylko spotęguje natężenie hałasu.

Marszałek województwa mazowieckiego nałożył na GDDKiA obowiązek ograniczenia hałasu na tym odcinku obwodnicy do maja 2021 r.

 

zdjecie

Aktualności

1234 następna strona

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry