bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Formularze

Żeby otrzymać dofinansowanie zadań  i prawidłowo się z tego rozliczyć, pamiętaj, żeby wnioski wypełniać na odpowiednich formularzach:

Kluby sportowe, które zadania realizują na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Nr XXXIX/360/2020 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Marki.

-
Arkusz excela stanowiący jednocześnie wniosek i sprawozdanie (zarówno w trybie konkursu ofert jak i trybie pozakonkursowym). Wypełnione, wydrukowane i podpisane strony wniosku można składać na konkurs. Po zakończeniu projektu wypełnione, wydrukowane i podpisane strony sprawozdania można składać do Urzędu. Arkusz pozwala na kontrolę realizacji projektu od momentu składania wniosku, poprzez aktualizację, aż do momentu rozliczenia. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia. - POBIERZ

- Wniosek w formacie word o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania
rozwojowi sportu (zarówno w trybie konkursu ofert jak i trybie pozakonkursowym) - POBIERZ

- Sprawozdanie z wykonania projektu z zakresu rozwoju sportu (zarówno w trybie konkursu ofert jak i trybie pozakonkursowym) - POBIERZ

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Oferta realizacji zadania publicznego (NGO) po 1 marca 2019 r. - POBIERZ

- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w konkursach rozstrzyganych od 1 marca 2019 r. - POBIERZ

Tryb pozakonkursowy tak zwane małe granty (MG) wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (MG) - POBIERZ

- Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (MG) - POBIERZ
 

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry