bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Gospodarka odpadami

Od 2013 r. zmieniła się filozofia odbioru odpadów od mieszkańców. Przed tym terminem to mieszkańcy samodzielnie podpisywali umowę z firmą wywozową. Po tym terminie odpowiedzialność spoczywa na samorządzie, który organizuje odbiór odpadów komunalnych, natomiast mieszkańcy wnoszą za to opłaty.

Stawki opłat:

1 sierpnia 2020 r. wszedł nowy system opłat. Jest on uzależniony od poziomu zużycia wody. Opłata wynosi 11,22 zł za m. sześc. zużytej wody. Od 31 marca 2022 roku maksymalna miesięczna wartość opłaty to 160,83 zł. Obowiązują cztery nowe wzory deklaracji

 • DOK-1 dla nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej

POBIERZ DEKLARACJĘ DOK-1

 • DOK-1R dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym:

  - zamieszkałej, niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo
  - nowo zamieszkałej albo
  - zamieszkałej przez okres krótszy niż 3 miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo,
  - zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody,

POBIERZ DEKLARACJĘ DOK-1R

 • DOK-2 dla nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej, .

POBIERZ DEKLARACJĘ DOK-2

 • DOK-2R dla nieruchomości:
  - zamieszkałej, niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo
  - nowo zamieszkałej albo
  - zamieszkałej przez okres krótszy niż 3 miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo,
  - zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody.

POBIERZ DEKLARACJĘ DOK-2R


DRUK OŚWIADCZENIA OSW-WOD


UWAGA!

Okresem rozliczeniowym jest okres zużycia wody z danej nieruchomości pomiędzy kolejnymi następującymi po sobie odczytami w danym roku kalendarzowym wskazany na fakturze wystawionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Termin składania deklaracji

 

W 2022 r. deklaracje odpadowe składamy od 1 stycznia do 24 lutego.

Wydział Podatków i Opłat

Lisa-Kuli 3A (dawna siedziba OPS)

telefon:  22 123 72 92    Deklaracje

              22 123 72 96    Deklaracje

              22 123 76 51    Opłaty

 

Terminy wnoszenia opłat:

 • do końca każdego miesiąca.

Uwaga!
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Mareckie rozwiązania nie dotyczą przedsiębiorców, którzy samodzielnie podpisują umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów segregowanych

Od wielu lat Marki prowadzą zbiórkę odpadów segregowanych. Dzięki temu lepiej dbamy o nasze środowisko naturalne. W specjalnie oznaczonych workach mieszkańcy mogą umieszczać: bioodpady (worek brązowy), szkło (zielony), plastik i metal (żółty) oraz papier (niebieski). Dwa razy do roku odbywa się także zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zobacz poradnik segregowania odpadów 

Obejrzyj też  film na ten temat
 

Harmonogram odbioru śmieci

Dowiedz się, kiedy odbieramy odpady zmieszane, segregowane oraz bioodpady - Pobierz harmonogram.

Reklamacje - odbiór odpadów

Firma nie odebrała odpadów? Daj nam znać -  zadzwoń tel. (22) 129 11 05, (22) 129 11 06,  (22) 123 96 21 lub wypełnij formularz internetowy TUTAJ

PSZOKi

Gdzie oddać odpady budowlane, zużyty sprzęt elektroniczny lub przeterminowane lekarstwa? Sprawdź miejsca, regulamin oraz pełną listą rzeczy, które możesz oddać.

Więcej na ten temat TUTAJ

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry