bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Chroń naturę - nic wielkiego

Zrób dla Ziemi coś dobrego - konkurs Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego – XI edycja pn.: „Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego”.

Konkursy ekologiczne dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego organizowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2009 r.

Tematyka XI edycji Konkursu nawiązuje do problemów  z wiązanych z ochroną środowiska naturalnego, a szczególnie z ochroną przyrody.

Celem konkursu jest  zachęcenie młodych mieszkańców Mazowsza do aktywności w tym zakresie. Im wcześniej rozpoczniemy ten proces, tym wcześniej dobre nawyki będą wprowadzane do codziennego życia. Co ważne, tego typu edukacja ułatwia zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższej okolicy, a przede wszystkim rozbudza poczucie odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwraca uwagę na zagrożenia środowiska.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane przedszkola prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.

Prace należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 15 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego –  decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, u następujących osób:

  1. Magdalena Szefer (22) 59 79 057, magdalena.szefer@mazovia.pl
  2. Małgorzata Gawkowska (22) 59 79 473, małgorzata.gawkowska@mazovia.pl

Karta zgłoszeniowa

Regulamin XI edycji konkursu ekologicznego 

WOŚ
20 marca 2019, godz. 13:24
#Edukacja #Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry