bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

w sprawie przyjęcia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ZARZĄDZENIE NR 0050.233.2020

BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia  14 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2021.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się:

  1. „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Miasto Marki na lata 2020-2021 dla budynków Urzędu Miasta” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2.  „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Miasto Marki na lata 2020-2021 dla jednostek miejskich” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Koordynację wdrożenia planów, o których mowa w § 1, powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności w Gminie Miasto Marki.

§ 3

Plany, o których mowa w § 1, podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Całe zarządzenie wraz z załącznikami - planami dla budynków urzędu miasta oraz dla jednostek miejskich znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w załączniku.

 

WPZ
15 grudnia 2020, godz. 11:09
#Miasto #Ośrodek Pomocy Społecznej #Zakład Usług Komunalnych #Centrum Usług Wspólnych #Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego #Szkoła Podstawowa Nr 2 #Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r #Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefa Roweckiego Grota" #Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II #Zespół Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia #Przedszkole Miejskie Nr 1 "Wesoły Skrzat" #Przedszkole Miejskie Nr 2 "Mali Odkrywcy" #Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Świat" #Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego #Biblioteka Publiczna Miasta Marki #CAF 3

Załączniki:

00502332020.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry