bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zgłoś się do konkursu Mazowsze Lokalnie 2021!

160 mikrodotacji w wysokości od 2000 do 6000 złotych. Wartość konkursu to blisko 920 000 zł!

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

NOWOŚĆ: W tym roku projekty będzie można składać w ramach dwóch ścieżek: „inicjatywy oddolne” oraz „rozwój organizacji”. Grupy, które będą chciały składać projekty o charakterze samopomocowym, będą mogły to zrobić w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”.


DWIE ŚCIEŻKI KONKURSOWE
 

  • INICJATYWY ODDOLNE

Projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. Projekty w tej kategorii mogą składać grupy nieformalne lub młode organizacje pozarządowe.

Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary, takie jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

NOWOŚĆ: W ramach ścieżki „inicjatywy oddolne” będzie można uzyskać dodatkowe punkty za:

  • angażowanie w działania osoby z mniejszości etnicznych i/lub narodowych 
  • współpracę z ciałami dialogu społecznego (np. z radą pożytku, radą seniorów, radą młodzieżową itp.).
     
  •  ROZWÓJ ORGANIZACJI

Projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (NOWOŚĆ: za młodą organizację uznajemy taką, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 7 lipca 2016) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.


Projekty we wszystkich ścieżkach będą oceniane dwuetapowo:

I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszeloklanie.pl.

II etap (dla zakwalifikowanych) – prezentacja projektu przed komisją oceniającą. W tym roku, z uwagi na konieczność skrócenia etapu komisje będą miały formę online i odbędą się za pośrednictwem komunikatora wideo Google Meet.

Wnioski przyjmowane są do 2 sierpnia 2021 roku do godz. 10.00

Wszystkie ważne informacje i dotyczące konkursu wraz z wnioskami znajdziecie Państwo na stronie https://mazowszelokalnie.pl/mazowsze-lokalnie-2021/

 

***

Program Mazowsze Lokalnie organizowany jest przez partnerstwo czterech organizacji: Stowarzyszenie Europa i My, Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie SOKiAL. Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021-2030 oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Żródło: https://mazowszelokalnie.pl/mazowsze-lokalnie-2021/

NGO
29 lipca 2021, godz. 10:30
#Organizacje pozarządowe #CAF 3 #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry