bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Spectare ruszyło do pracy

Zmodernizujemy ponad 2 km rowów melioracyjnych.

13 września 2021 r. podpisaliśmy umowę ze spółką Spectare na modernizację rowów R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4 (E) – Etap II.

- W 2018 roku zmodernizowaliśmy 1542 m wyżej wymienionych rowów (Etap I). Etapem II objętych jest 2072 m rowów w rejonie ul. Bielówek, Okólnej i Grunwaldzkiej - tłumaczy Marcin Skrzecz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace już ruszyły.. Remont polegać będzie na prawidłowym ukształtowaniu profilu podłużnego oraz przekroju poprzecznego. Budowle występujące w trasie rowu tj. przepusty i przyczółki również zostaną zmodernizowane. Przyjęte do umocnień prefabrykaty betonowe to płyty chodnikowe o wym. 50x50x7 cm, które umieszczone zostaną w dnie rowu. Na skarpach natomiast położone zostaną ażurowe płyty EKO o wymiarach 60x40x8 cm.

Taki sposób umocnienia dna i skarp rowu, oprócz znacznego poprawienia warunków przepływu wody, przyczyni się do zmniejszenia zarastania skarp roślinnością trawiastą będącą przyczyną zmniejszenia prędkości wody i zamulenia się rowu. Ułożone w dnie płyty chodnikowe znacznie ułatwią wykonywanie okresowych robót konserwacyjnych i zmniejszą ich koszty. Łatwiej będzie można utrzymać rów w dobrym stanie technicznym w stosunku do rowów ze skarpami trawiastymi i dnem ziemnym.

Z uwagi na zły stan techniczny przepustów lub ich wadliwe posadowienie przewidziano ich modernizację (cztery przepusty oraz dwa przyczółki w ramach etapu II). Dodatkowo przewidziano 1149 m odmulenia dna rowu.

Wartość umowy to 1 000 536,97 zł brutto.

WOŚ
15 września 2021, godz. 12:34
#Środowisko #Inwestycje #Tu płacę podatki, tu zyskam inwestycje

zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry