bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

24 listopada 2021, godz. 14:30
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 24 listopada 2021 roku o godzinie 14.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki. Porządek obrad:
1. O twarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy na rok 2022 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodnicząca Komisji
(--) Anna Chojecka

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry