bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Młodzieżowa Rada Miasta Marki

Najważniejsze informacje o Młodzieżowej Radzie Miasta Marki

 1. Młodzieżowa Rada Miasta Marki (MRMM) jest organem samorządnym reprezentującym uczącą się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych młodzież zamieszkałą na terenie Miasta Marki.
 2. Rada liczy nie mniej niż 13 i nie więcej niż 17 Młodzieżowych Radnych. 
 3. Wybranym do Rady może być mieszkaniec Miasta, który w dniu wyborów jest uczniem,  a nie ma ukończonych 18 lat.
 4. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów
 5. Zadania Rady:
  - upowszechnianie idei samorządowej wśród dzieci i młodzieży,
  - zwiększanie aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym, poprzez inicjowanie działań oraz inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodzieżowych,
  - reprezentacja interesów młodzieży,
  - współpraca z samorządami uczniowskimi,
  - organizowanie pomocy charytatywnej,
  - promocja kultury, ochrona środowiska, przeciwdziałanie uzależnieniom, kształtowanie i utrwalania postaw demokratycznych wśród młodzieży,
  - organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych, propagujących cele Rady,
  - współpraca z organami samorządowymi,
  - współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy dzieci i młodzieży,
  - współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi radami młodzieżowymi oraz innymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady,
  - obejmowanie patronatem wydarzeń organizowanych przez młodzież lub z udziałem młodzieży.

Przygotowania do uruchomienia MRMM rozpoczęły się w 2023 roku. Nasz samorząd uzyskał dotację od samorządu Mazowsza w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży”. W październiku 2023 r. Rada Miasta Marki uchwaliła statutu MRMM. W grudniu odbyły się spotkania informacyjne dla młodzieży w szkołach oraz szkolenia dla opiekunów MRMM. Stworzyliśmy specjalnie dedykowaną stronę www.marki.mlodziezowa-rada.org . Do MRMM zgłosiło się 33 kandydatów. 3 osoby zgodnie ze statutem MRMM zostały radnymi bez konieczności głosowania na nich. 18 marca 2024 r. odbyły się wybory. Wyłoniono 17 kandydatów.

Młodzieżowi Radni:

 1. Przewodniczący: Mazur Maciej – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach;
 2. Wiceprzewodniczący: Bąbik Karol – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach;
 3. Wiceprzewodnicząca: Dąbrowska Wiktoria – XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie;

 

 1. Banasiak Filip – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach;
 2. Bronowicz Laura – Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach;
 3. Chwiłoc-Fiłoc Barbara – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach;
 4. Gadomska Aleksandra – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach;
 5. Klementowski Szymon – Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu „Celków” w Markach;
 6. Kryczka Karol – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach;
 7. Miszewska Martyna – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach;
 8. Poter Dawid – Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu „Celków” w Markach;
 9. Romanowska Maja – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach;
 10. Rotter Mateusz – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie;
 11. Rudnicka Oliwia – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach;
 12. Santorowska Oliwia – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie;
 13. Skalski Cezary – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach;
 14. Sobolewska Klara - Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach

 

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry