bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Otwarty konkurs ofert dla NGO...

...na organizację krótkoterminowych wycieczek dla mareckich seniorów.

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs ofert  w zakresie polityki społecznej na wsparcie realizacji zadań dla seniorów w 2022 roku. Konkurs ofert skierowany jest do organizacji senioralnych i działających na rzecz mareckich seniorów. Zadanie musi być wykonywane na rzecz mieszkańców miasta Marki w terminie od 12 maja do 30 listopada 2022 r.

Ofertę należy złożyć w aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem: https://marki.engo.org.pl do dnia 29 kwietnia 2022 roku do godz. 15.55.

Oferty złożone  po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

Podczas składania wniosków można skorzystać z  komputerów i pomocy merytorycznej w Centrum Aktywności Fabryczna 3.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu poniżej.

CAF3
7 kwietnia 2022, godz. 15:04
#Miasto #Organizacje pozarządowe

Załączniki:

005005620222.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry