bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Otwarty konkurs projektów

Ogłaszamy II konkurs na wsparcie rozwoju sportu w Markach w roku 2022

Burmistrz Miasta Marki ogłasza II otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2022 roku.

Wniosek z zakresu rozwoju sportu skierowany jest do klubów sportowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność na obszarze Marek i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Sposób i termin zgłaszania wniosków o dotacje.

  1. Wniosek, należy wypełnić w języku polskim na druku zgodnym ze wzorem określonym w uchwale nr XXIX/360/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki.
  2. Wniosek należy złożyć do dnia 16 maja 2022 roku do godz. 15:55 w aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem: https://marki.engo.org.pl.
  3. Wnioski złożone po upływie terminu podanego w ogłoszeniu konkursowym zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  4. Koszt wnioskowanej dotacji nie może być wyższy niż 32 000,00 zł
  5. Wszystkie wnioski zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwrócone wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  6. Odpowiedzialność za dostarczenie wniosku spoczywa na wnioskodawcy.

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w niniejszym konkursie wynosi 124 000,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

https://bip.marki.pl/zarzadzenie/16208/zarzadzenie-nr-0050-063-2022

 

CAF3/NGO
25 kwietnia 2022, godz. 16:00
#CAF 3 #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry