bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konkurs na szczepienia przeciw grypie dla seniorów

Zapraszamy do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gmin

Burmistrz Miasta Jacek Orych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024”

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podmioty komercyjne realizujące świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia z zakresu objętego konkursem ofert.

Szczegółowe informacje oraz pakiet niezbędnych dokumentów znajdą Państwo w załącznikach.

Termin składania ofert mija 16 maja 2022 r. o godzinie 16:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 maja 2022 r. Komisja Konkursowa obradować będzie w dniu 18 maja 2022 r, kiedy to o 10:00 nastąpi otwarcie złożonych ofert.

Kwoty zaplanowane na działania zdrowotne w Markach w 2022 roku

WPZ
26 kwietnia 2022, godz. 15:11
#Miasto #Zdrowie

Załączniki:

00500642022.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry