bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Deklaracje CEEB

Komunikat Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967), informujemy, że obywatele składający deklarację CEEB w siedzibie urzędu po 20 września 2022 r. zobowiązani są robić to na nowym druku – zawierającym klauzulę o treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia."

Wszystkie deklaracje, które wpłynęły do urzędu przed 21 września br., wprowadzają Państwo na starych zasadach.

Aktualne wzory deklaracji CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

WOŚ
30 września 2022, godz. 09:56
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry