bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Zgłoś posiadanie szamba lub przydomowej oczyszczalni.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, iż gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z związku z powyższym wszyscy mieszkańcy są zobligowani do składania zgłoszeń o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Zgłoszenia należy składać:

  • w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. nr 13 lub
  • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Marki Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub
  • poprzez ePUAP.

Zgłoszenie: PLIK DO POBRANIA

Druk zgłoszenia znajduje się na stronie https://marki.miasto.plus/, strona umożliwia również jego złożenie przez ePUAP.

WOŚ
25 stycznia 2023, godz. 08:35
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry