bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Akcja sterylizacja 2023

Od 4 maja br. rusza program bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt domowych

Jak co roku na wiosnę ruszamy z Programem pn. Akcja sterylizacja. Co roku program cieszy się dużym zainteresowaniem właścicieli czworonogów.

Program obejmuje bezpłatne zabiegi weterynaryjne z zakresu kastracji (sterylizacji) oraz znakowania psów i kotów domowych. Poprzez zabieg kastracji (sterylizacji) należy rozumieć pełne chirurgiczne usunięcie macicy wraz z przydatkami u samic oraz całkowite usunięcie jąder u samców.

Wnioski o sfinansowanie zabiegów należy składać od 4 maja 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku (lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych):

  • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. 13), albo
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

lub należy przesłać wniosek na adres Urzędu Miasta Marki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki).

Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.63.2023 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2023 roku. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia.

Wnioski składa się oddzielnie na każde zwierzę, które ma zostać objęte Programem (maksymalnie 4 zwierzęta).

WAŻNE!

W dniu złożenia wniosku, wnioskodawca musi posiadać ważną Marecką Kartę Mieszkańca, której numer wpisuje we wniosku.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie, przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki (dalej WOŚ), o terminie odbioru karty skierowania. Odbiór kart skierowania będzie się odbywał wyłącznie osobiście, w siedzibie Gminy.

Karta skierowania ważna jest 30 dni od daty wystawienia skierowania (data będzie znajdowała się na skierowaniu).

Zabieg musi zostać wykonany w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Jasińskiego 5 w Markach, w terminie do 45 dni od daty wystawienia karty skierowania, przy czym wykonanie zabiegu nie może przekroczyć czasu trwania Programu (do 30 listopada 2023 roku).

Gmina nie wydaje duplikatów kart skierowania. W przypadku braku odbioru karty skierowania, w terminie wskazanym przez pracownika WOŚ, uznaje się, że wnioskodawca zrezygnował z uczestnictwa w Programie, a tym samym środki finansowe przeznaczone na dane zwierzę zostają zwolnione i przekazane na realizację kolejnego wniosku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Programu.

Poniżej znajdują się pliki PDF:

  • Zarządzenie Nr 0050.63.2023 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie programu pn. „Akcja sterylizacja 2023”,
  • Wzór wniosku.

WOŚ
24 kwietnia 2023, godz. 13:48
#Środowisko #Miasto

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry