bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Podłącz się do kanalizacji

Nie daj się podwyżkom związanym z opróżnianiem szamb!

W związku ze zmianami obowiązujących przepisów znacząco podrożały usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Dodatkowo obserwujemy problem z odbiorem osadów z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorcy nie chcą ich opróżniać, ponieważ stacje zlewne odmawiają przyjmowania osadów w swoich instalacjach.

Jakie jest na to remedium? Miejska kanalizacja sanitarna. Jeśli jeszcze posiadasz szambo, nie daj się podwyżkom, podłącz się do miejskiej sieci i korzystaj bezproblemowo.

Więcej informacji dotyczących podłączenia się do miejskiej sieci znajdziesz na stronie internetowej Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o..

Podłącz się do kanalizacji, zadbaj o środowisko.

WOŚ
10 sierpnia 2023, godz. 08:12
#Środowisko #Wodociąg Marecki #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry