bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ostatnie dni głosowania w budżecie obywatelskim!

Do 21 września do północy możesz zagłosować na wybrany projekt w MBO

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w Mareckim Budżecie Obywatelskim. Nie zwlekaj, wybierz projekty, które miasto zrealizuje w przyszłym roku.

Krótka ściągawka jak głosować poniżej.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W MARECKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Głosowanie trwa 14 dni od 07 września 2023 r. do 21 września 2023 r. do godz. 23:59:59 i odbywa się poprzez:

  1. system elektroniczny udostępniony przez Urząd pod adresem http://zdecyduj.marki.pl;
  2. wysłanie karty do głosowania odręcznie podpisanej na adres poczty elektronicznej: zdecyduj@marki.pl;
  3. wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny. Urny będą dostępne w kancelarii Urzędu Miasta Marki, Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42, Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3 ul. Fabryczna 3;
  4. wysłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres Urzędu z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”, przy czym w tym przypadku decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii Urzędu.

Mieszkaniec Miasta (także niepełnoletni) może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania, wskazując po jednym zadaniu z każdej z kategorii.

Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie obok nazwy zadania z danej kategorii. Każdy ma jeden głos w kategorii -  może wybrać jeden projekt w kategorii zadań twardych i jeden w kategorii zadań miękkich.

Kartę do głosowania traktuje się jako nieważną, gdy głosujący:

  1. nie jest mieszkańcem Miasta;
  2. nie zaznaczy żadnego zadania;
  3. zaznaczy więcej niż 1 zadanie w danej kategorii;
  4. nie wypełni obowiązkowych pól w karcie do głosowania;
  5. wypełni więcej niż jedną kartę – w tym przypadku za nieważne uważa się wszystkie karty do głosowania;

WPZ
20 września 2023, godz. 09:06
#Miasto #Budżet obywatelski

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry