bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bezpieczny rowerzysta

Wspólne działania miasta Marki i Policji dla bezpieczeństwa uczniów mareckich szkół

Dziś, 21 września na terenie naszego miasta ruszyła akcja przeglądu rowerów, którymi dzieci i młodzież dojeżdżają do mareckich szkół podstawowych. Działania mają na celu m.in. sprawdzenie czy dzieci i młodzież posiadają kartę rowerową, jaki jest stan oświetlenia i hamulców rowerów, a także poziom znajomości przepisów ruchu drogowego. Jak co roku do naszej akcji, której głównym pomysłodawcą jest Paweł Paczek – specjalista ds. Bezpieczeństwa Ruchu drogowego włączyli się funkcjonariusze mareckiej Policji.  

Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa młodych rowerzystów na drogach i ulicy, nauczenie prawidłowych zachowani w czasie jazdy rowerem. W trakcie prowadzonych działań rozdawane będą odblaski oraz gadżety związane z bezpieczeństwem – informuje Paweł Paczek specjalista ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Markach

Akcja "Bezpieczny rowerzysta” uzyskała nasze pełne poparcie. Zauważalna jest poprawa w bezpiecznej jeździe na rowerze wśród dzieci i młodzieży naszego miasta – dodaje Paweł Pniewski zastępca burmistrza Marek.

Kontrolowani dziś w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach rowerzyści posiadali karty rowerowe tzw. „Małe Prawo Jazdy”, odblaski oraz - co niektórzy - kaski.

Przypomnijmy kilka podstawowych zasad bezpiecznego rowerzysty

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

 • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło migające),
 • z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Rowerzysta jest obowiązany:

 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
 • zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

 • opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Z dzieckiem na rowerze

 • Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.
 • Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

Rowerzysta a przejście dla pieszych

Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
 • czepiania się pojazdów,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Rowerzysto zadbaj o własne bezpieczeństwo!

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Kolejne akcje przeprowadzone zostaną w rejonie szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Okólna
 • Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wspólna
 • Szkoła Podstawowa nr 3 ul Pomnikowa
 • Szkoła Podstawowa nr 3 ul Duża
 • Szkoła Podstawowa ul. Wczasowa

 

TS/PP
21 września 2023, godz. 08:35
#Miasto #Edukacja #Bezpieczeństwo #Szkoła Podstawowa Nr 2 #Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego #Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r #Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefa Roweckiego Grota"

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry