bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-8

Z czystym powietrzem jestem na TAK!

Drodzy uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Marek! To właśnie dla Was organizujemy konkurs plastyczny pn. "Z czystym powietrzem jestem na TAK!". Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych.

Konkurs plastyczny sfinansowany z budżetu miasta w ramach działań edukacyjnych związanych z ochroną powietrza.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw i popularyzowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Markach,
  • zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest mieszkańcem Gminy Miasto Marki, a jednocześnie uczęszcza do szkoły podstawowej (klasy 4-8) za zgodą jego opiekuna.

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej poruszającej tematykę ochrony powietrza.

2. Wymagany rozmiar pracy plastycznej to format A3 o wymiarach 297 x 420 mm.

3. Praca plastyczna powinna być wykonana za pomocą:

  • flamastrów (każdego rodzaju),
  • kredek (każdego rodzaju),
  • farb akwarelowych, plakatowych lub olejnych,
  • pasteli,
  • węgla

lub innych dostępnych materiałów plastycznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Praca plastyczna musi mieć formę płaską, nie może być przestrzenna.

5. Tematem przewodnim pracy jest pokazanie przez uczestników konkursu, jakie zmiany zajdą według nich w otaczającym środowisku w przypadku, gdy każdy będzie odpowiednio dbał o powietrze w swoim domu oraz otoczeniu.

6. Praca plastyczna może odnosić się do charakterystycznych na terenie Gminy Miasto Marki obszarów, budynków itp..

WARUNKI KONKURSU

1. Pracę plastyczną wraz ze zgłoszeniem należy złożyć osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, bądź przesłać na powyższy adres z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Z czystym powietrzem jestem na TAK!”.

2. Termin do składania zgłoszeń wraz z pracą plastyczną upływa z dniem 30 listopada 2023 roku o godzinie 16:00. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, w przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą, bądź data wpływu do Urzędu Miasta Marki. Prace zgłoszone po terminie podlegają wykluczeniu.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

4. Praca plastyczna musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu (na odwrocie).

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (pliki PDF).

Zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody!

WOŚ
21 listopada 2023, godz. 08:30
#Środowisko #Edukacja #Miasto

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry