bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Otwarci na rozwój - Erasmus +

Konferencja pod honorowym patronatem Burmistrza

Konferencja “Otwarci na rozwój - Erasmus +” stanowiła podsumowanie udziału

w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacji Szkolnej.

W projekcie wzięli udział nauczyciele, kadra zarządzająca oraz pracownicy administracji. Główne cele projektu zakładały

  • Wzrost kompetencji językowych kadry i pracowników administracyjnych

w zakresie języka angielskiego

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji i włączenia społecznego, w klasowym środowisku międzykulturowym oraz w zakresie stosowania cyfrowych narzędzi w nauczaniu
  • Umiędzynarodowienie pracy szkoły.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha oraz Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej. Konferencję otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach, p. Elżbieta Piszcz.

 Uczestnicy mobilności zaprezentowali wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas zagranicznych kursów oraz praktyczne doświadczenia i nowe pomysły na nauczanie z uwzględnieniem oddziałów dwujęzycznych. Wystąpienie uczestników zostały podzielone według odbytych kursów i organizacji przyjmujących na Malcie, w Hiszpanii oraz w Portugalii:

  • Wystąpienie uczestników mobilności na Malcie: Klaudia Czarnecka, Aneta Cyran, Grażyna Dokurno, Danuta Nowicka “Maltańska przygoda z językiem angielskim”; Monika Tańska - “Język angielski na wesoło”.
  • Wystąpienie uczestników mobilności w Hiszpanii: Sylwia Bekier “Malaga bez tajemnic”; Magdalena Leszczyńska - “ICT w praktyce”; Agnieszka Polkowska-Nowakowska - “Metoda CLIL w nauczaniu”.
  • Wystąpienie uczestników mobilności w Portugalii: Monika Świątkowska, Iwona Sienkiewicz, Iwona Kamińska “Multikulturowość w praktyce szkolnej”.

 Wydarzenie zostało podsumowane w wystąpieniu Zastępcy Burmistrza Miasta Marki Dariusza Pietruchy.

WPZ
24 października 2023, godz. 13:32
#Miasto #Inwestycje #Zespół Szkół Nr 2

zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry