bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja do przedszkoli

Zapoznaj się z ogólnymi zasadami i harmonogramem na rok 2024/2025

Jak co roku wiosną Gmina Marki przeprowadzi rekrutację do przedszkoli publicznych oraz konkursowych. Dostępny jest już harmonogram postępowania rekrutacyjnego  (w załączeniu poniżej).

W roku szkolnym 2024/2025 wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci urodzone w roku 2021, 2020 oraz 2019, natomiast dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku) są zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie, które odbyły wcześniej roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, mogą również na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Każdemu dziecku uczestniczącemu w rekrutacji przedszkolnej gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu publicznym lub w przedszkolu „konkursowym” działającym na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Marki.

Rekrutacja do przedszkoli zostanie przeprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach, za pośrednictwem specjalnej strony internetowej (przedszkola-marki.nabory.pl). Oferta edukacyjna przedszkoli prowadzących rekrutację będzie dostępna 11 marca 2024 roku, a liczba wolnych miejsc w przedszkolach zostanie podana 19 marca 2024 roku.

Każde dziecko, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza już do w/w przedszkoli, może kontynuować wychowanie przedszkolne w tej placówce w kolejnym roku szkolnym, aż do ukończenia 6 roku życia. W takim przypadku konieczne jest złożenie przez rodzica dziecka deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025. Deklarację należy złożyć w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza w okresie od 12 do 18 marca 2024 roku.

Rekrutacja będzie przebiegała według zasad określonych w ustawie - Prawo Oświatowe. Pierwszy etap rekrutacji przeprowadza się według kryteriów ustawowych (brane są pod uwagę m.in. wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie dziecka lub niepełnosprawność dziecka lub rodziców). W przypadku gdy po tym etapie będą wolne miejsca w przedszkolu,  przeprowadza się drugi etap  w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący

CUW
31 stycznia 2024, godz. 16:55
#Miasto #Edukacja #Poradnik mieszkańca #Przedszkole Miejskie Nr 1 #Przedszkole Miejskie Nr 2 "Mali Odkrywcy" #Przedszkole Miejskie Nr 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry