bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Spotkania dramowe dla seniorów i młodych

Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA złożyło wniosek na dofinansowanie

W dniu 2024-02-14 w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA na realizację zadania publicznego pt. „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu – cyklu 5 trzygodzinnych spotkań dramowych dla 16 osób (8 seniorów, 8 uczniów) z Marek”.

Całkowity koszt zadania to 4 500,00 zł, z tego z dotacji 4 500,00 zł.

Każdy, w terminie do 28 lutego br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku TUTAJ

CAF3/NGO
21 lutego 2024, godz. 15:27
#Organizacje pozarządowe #Miasto #Kultura #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry