bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecki Budżet Obywatelski 2024

Tylko do 1 marca czekamy na zgłoszenia do Zespołu ds MBO

Kolejna edycja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) już ruszyła. Świetną okazją do przyjrzenia się procedurze konsultacji jest uczestnictwo w pracach Zespołu ds. MBO. W skład Zespołu corocznie wchodzą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy – każda grupa ma dwóch reprezentantów. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Marki. Zgłosić może się także każdy pełnoletni mieszkaniec Marek. Zespół dba o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, weryfikuje pod względem formalnym złożone propozycje projektów i przekazuje je do oceny merytorycznej przez wydziały urzędu miasta. Kompetencją Zespołu jest także podjęcie decyzji o dopuszczeniu projektów do głosowania i przedstawienie tej decyzji Burmistrzowi. Zajmuje się także ewaluacją regulaminu, oceną akcji informacyjno-promocyjnej jak również całego procesu MBO. Praca w Zespole jest nieodpłatna, a sam Zespół powoływany jest zarządzeniem Burmistrza na okres do 31 grudnia 2024 roku.

Termin zgłoszeń upływa już 1 marca 2024 r. o godz. 12:00. Kandydaci do Zespołu zostaną wyłonieni w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 11 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej B1 w budynku Urzędu Miasta Marki przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur. Ogłoszenie Burmistrza oraz załączniki, niezbędne do zgłoszenia kandydatów, znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej. 

WPZ
27 lutego 2024, godz. 10:00
#Miasto #Budżet obywatelski #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry