bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wyjazd dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki złożył wniosek na dofinansowanie

W dniu 2024-02-26 w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd autokarowy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym do DW "Lazur" w miejscowości Wicie” skierowanego do osób z niepełnosprawnością wzroku, którzy są mieszkańcami Marek.

Całkowity koszt zadania to 9 240,00 zł, z tego z dotacji 9 240,00 zł.

Każdy, w terminie do 14 marca br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść oferty w załączniku.

CAF3/NGO
7 marca 2024, godz. 18:00
#Organizacje pozarządowe #Miasto #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry